Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σκοπός του παρόντος είναι η ενημέρωσή σας για την πολιτική της Εταιρείας μας Πηνελόπη Αντ. Ράλλη αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας χορηγείτε, ώστε να γνωρίζετε το σκοπό επεξεργασίας τους από την Εταιρεία μας, τους αποδέκτες, και τις διαδικασίες που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. H παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων Χρήσης και Συναλλαγών της Εταιρείας μας. Η Εταιρεία μπορεί κατά καιρούς να τροποποιεί την πολιτική αυτή, εν όλω ή εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα ισχύει αμέσως μόλις η τροποποιημένη πολιτική αναρτηθεί στον ιστότοπο www.pinelopiralli.gr. Με τη συνέχιση χρήσης του ιστότοπου μας (συμπεριλαμβανομένων όλων των υπηρεσιών του καθώς και των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος) αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θεωρείται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα αυτές τις τροποποιήσεις. Εάν διαφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως αυτή δύναται να τροποποιείται, πρέπει να παύσετε την χρήση του ιστοτόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η Εταιρεία Πηνελόπη Αντ. Ράλλη  εφαρμόζει τη νομοθεσία και χειρίζεται πάντα υπεύθυνα τα προσωπικά σας δεδομένα. Ο ιστότοπος μας περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους ιστότοπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Πηνελόπη Αντ. Ράλλη για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους ιστοτόπους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Σύμφωνα με το ν. 2742/1997 και ν. 3471/2006, όπως ισχύουν και οι σχετικές με αυτούς διατάξεις, προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, όπως για παράδειγμα το όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και φύλο, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα όνομα μέλους, κωδικός πρόσβασης και διεύθυνση IP.  Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο και ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όπως ενδεικτικά όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων, αριθμός τηλεφώνου, στοιχεία πιστωτικής κάρτας κλπ.)

Ειδικότερα για την περιήγησή σας στον ιστότοπο και το ηλεκτρονικό κατάστημα δε σας ζητείται κανένα προσωπικό σας στοιχείο. Συλλέγουμε στοιχεία από εσάς, τα οποία εσείς μας χορηγείτε προεραιτικά για τις παρακάτω ενέργειες:

Α. Εγγραφή στον ιστότοπο

Για την εγγραφής σας ως μέλος και τη σύνδεσης σας στον ιστότοπο τα στοιχεία που ζητάμε είναι τα εξής: Όνομα χρήστη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και συνθηματικό (password).

Β. Αγορά προϊόντων

Τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να μας χορηγήσετε για κάθε αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι: το ονοματεπώνυμο σας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), διεύθυνση χρέωσης και  αποστολής της παραγγελίας (χώρα, οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας) και τύπο παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο). Παράλληλα, ζητάμε προεραιτικά κάποια στοιχεία όπως αριθμό τηλεφώνου (στην περίπτωση που χρειαζόμαστε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας). Στην περίπτωση που θα εκδώσουμε τιμολόγιο χρειαζόμαστε το όνομα της εταιρείας, Α.Φ.Μ. και διεύθυνση της έδρας της.

Γ. Εγγραφή στο Newsletter

Για την εγγραφή σας στην υπηρεσία Newsletter της Εταιρείας μας με σκοπό την αποστολή σε εσάς ενημερωτικών δελτίων για την εταιρεία, τα προϊόντα, προσφορές κ.α., ζητάμε να μας χορηγήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email).

Δ. Επικοινωνία

Επιπλέον για την αποστολή σε εμάς μηνύματος επικοινωνίας σας ζητάμε να μας δηλώσετε το όνομα σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email).

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στον ιστότοπο μας, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας με εμάς, την επικοινωνία μαζί σας, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας για την οποία τα χορηγείτε καθώς και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών – πληροφοριών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες αρχές, αν δεν  τηρηθούν οι διατάξεις του ν.2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Ζητάμε τόσες μόνο πληροφορίες όσες μας χρειάζονται ώστε να εξασφαλίζουμε συνεπή παράδοση των προϊόντων που παραγγείλατε, ασφαλή πληρωμή της παραγγελίας σας και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση βασισμένη στις ανάγκες και προτιμήσεις σας.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

Δυνάμεθα να διαβιβάσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε αντιπροσώπους ή/και συνεργάτες μας με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία και δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία. Ειδικότερα και όχι περιοριστικά διατηρούμε το δικαίωμα για τους ανωτέρω σκοπούς να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στην εκάστοτε μεταφορική εταιρεία για την αποστολή σε εσάς των προϊόντων που έχετε αγοράσει από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σε παρόχους πιστωτικών καρτών για την επεξεργασία μιας πληρωμής για αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σε τρίτους που ενδέχεται να μας παρέχουν υπηρεσίες μάρκετινγκ στην εταιρεία μας ή σε τρίτους συνεργάτες μας οι οποίοι μας παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης. Ενημερώνουμε ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων σας πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης.

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της Εταιρείας μας που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με την Εταιρεία επιχειρήσεις. H Εταιρεία δε θα διαθέσει προς πώληση ή διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του ιστότοπου της σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Τα τηρούμενα στοιχεία δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

Με τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας μας ή διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σας στο www.pinelopiralli.gr  συναινείτε με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ειδικότερα:

Α. Σύνδεση μέλους/αγορά προϊόντων

Εάν εισάγετε πληροφορίες λογαριασμού ταχυδρομικού ταμιευτηρίου ή/και τραπέζης σας, τότε συναινείτε ότι η Εταιρεία μας μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για ενδεχόμενες επιστροφές προς το εσάς, σε περίπτωση υπαναχώρησης.

Β. Σκοποί μάρκετινγκ

Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για ενέργειες μάρκετινγκ, (π.χ. την αποστολή email ή sms/mms με γενικές πληροφορίες ή διαφημιστικό χαρακτήρα). Αν θέλετε να μην λαμβάνετε πλέον ενημέρωση μπορείτε να αποστείλετε ένα σχετικό email στο [email protected]  ή να κάνετε διαγραφή ακολουθώντας τις διαδικασίες που ορίζονται σε κάθε ενημερωτικού τύπου email ή sms.

Γ. Διαβίβαση στοιχείων στις Αρχές

Συναινείτε στη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε διωκτικές και εποπτικές αρχές για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, έχετε τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997. Για οποιαδήποτε απορία ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email: [email protected]  ή στον παρακάτω σύνδεσμο επικοινωνία.

COOKIES

Πρωταρχικός στόχος μας είναι να αναβαθμίζουμε συνεχώς την εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών του ιστοτόπου μας. Για να το πετύχουμε αυτό και για να καλύψουμε κάθε ανάγκη σας, χρησιμοποιούμε στοιχεία τα οποία αφορούν αποκλειστικά τις προτιμήσεις σας κατά τη περιήγηση σας στον ιστότοπο μας.

Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή, μέσω του προγράμματος περιήγησης browser που χρησιμοποιείτε (Chrome, Mozilla Firefox, safari, opera, internet explorer κλπ), βοηθώντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ιστοτόπου μας. Τα Cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης. Αυτό μας επιτρέπει να λειτουργήσουμε τον ιστότοπό μας κατά τρόπο αποδοτικό και να παρακολουθούμε την συμπεριφορά των επισκεπτών του. To www.pinelopiralli.gr χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους χρήστες πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου.

Είδη cookies και χρήση τους

Υπάρχουν 4 διαφορετικοί τύποι cookies τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιούμε:

Cookies Λειτουργικότητας: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του ιστοτόπου, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι.

Cookies Προτιμήσεων: Αυτά τα cookies «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση στον ιστότοπό μας, ώστε να μπορούμε να σας προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες σας.

Cookies Διαφήμισης: Με τα cookies διαφήμισης επιδιώκουμε να σας παρουσιάσουμε διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας.

Cookies Analytics: Αυτά τα cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του ιστοτόπου μας, έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που σας προσφέρουμε.

Τα παραπάνω ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

Τα «παροδικά» cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή κατά τη διάρκεια επίσκεψής σας στον ιστότοπό και διαγράφονται με την έξοδό σας από αυτόν.

Τα «επίμονα» cookies που παραμένουν στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι να διαγραφούν από εσάς.

Τα Cookies Τρίτων όπως του Google Analytics και Google Adwords. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αν μέσω του ιστοτόπου μας εισέρχεστε σε ιστοελίδες τρίτων ή συνδέεστε με κοινωνικά δίκτυα (πχ. facebook, Instagram, twitter κ.α.), οι τρίτοι αυτοί ιστότοποι, ενδεχομένως να εγκαθιστούν cookies. Τα cookies αυτά βρίσκονται εκτός του πεδίου ελέγχου μας και διέπονται από την πολιτική cookies του κάθε τρίτου που τα εγκαθιστά.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας μας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο. Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στον ιστότοπό μας. Ο ιστότοπος www.pinelopiralli.gr δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη στον ιστότοπό του για επαναληπτικό μάρκετινγκ. Επίσης δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης του δικτύου εμφάνισης Google, ενσωμάτωση του Διαχειριστή καμπάνιας Doubleclick και αναφορές δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων).

Ο ιστότοπος www.pinelopiralli.gr συμμορφώνεται με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google AdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες και χρησιμοποιεί επαναληπτικό μάρκετινγκ με το Google Analytics για διαφήμιση στο διαδίκτυο. Ο ιστότοπος www.pinelopiralli.gr  και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookie τρίτου μέρους (όπως το cookie DoubleClick), για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον ιστότοπό του. Ο ιστότοπος www.pinelopiralli.gr  και οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookie τρίτου μέρους (όπως το cookie DoubleClick), για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εμφανίσεις των διαφημίσεών της Εταιρείας μας, άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης και οι αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης σχετίζονται με επισκέψεις στον ιστότοπό. Ο ιστότοπος www.pinelopiralli.gr   δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) με το Google Analytics.

Τρόπος διαχείρισης και διαγραφής των Cookies

Τα μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Cookies. Οι επιλογές αυτές ποικίλλουν αναλόγως του προγράμματος περιήγησης. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον Browser σας, να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ' αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του. Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των Cookies βρίσκονται συνήθως εντός του μενού “Βοήθεια”, ή “Εργαλεία” του προγράμματος περιήγησης.

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google. Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του δικτύου εμφάνισης Google. Εδώ μπορείτε να βρείτε τις διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό.

Αλλαγές στη χρήση των Cookies από εμάς

Δυνάμεθα να τροποποιούμε την πολιτική αυτή, εν όλω ή εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη πολιτική αναρτηθεί στον ιστότοπο. Εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες του (πχ. ηλεκτρονικό κατάστημα) αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας πολιτικής, όπως δύναται να τροποποιείται, πρέπει να παύσετε την χρήση του ιστοτόπου και των υπηρεσίων του.